Eksperimenti

KONAČNO DOBRA VEST u vezi EKSPERIMENATA !

Nakon 20 dugih godina borbe protiv testiranja kozmetičkih proizvoda na životinjama, EU je konačno donela odluku: od 11.03.2013. je u EU ZABRANJENO TESTIRANJE kao i PRODAJA KOZMETIČKIH PROIZVODA TESTIRANIH NA ŽIVOTINJAMA !

 

PAŽLJIVO POSMATRAJTE
ŠTA ČOVEK RADI

 

 

Kad ako ne sad?
Gde ako ne ovde?
Ko ako ne ja?
Kako drugačije nego sa ljubavlju?

 

 

1000 lekara i naučnika protiv eksperimenata sa životinjama!

Sporna tema zaštita životinja i ljudiMučenje milijardi stvorenja koja žive sa nama valjda spada u najgore radnje u istoriji čovečanstva. O posledicima tog mučenja po čoveka moći će se suditi tek kasnije. Ne radi se samo o brojčano malom interesnom krugu onih koji vrše te radnje i njihovim saučesnicima, već i o političarima koji su odgovorni za donošenje zakona, ali i potrošačima koji zbog udobnosti i egoizma ćute, i o tobožnjim korisnicima koji trpe i prihvataju taj kamen međaš teško nadmašive nehumanosti.

Veliki broj lekova koji su povučeni iz prodaje zbog nuspojava sa smrtnim ishodom, ili onih koji imaju stroge restrikcije, za svakog objektivnog posmatrača bi trebalo da budu dovoljan dokaz za to da je dolaženje do saznanja na polju humane medicine na osnovu životinjskih modela nešto utopijsko i da se ne može donositi sud o granicama podnošljivosti, toksičnim pojavama, alergijskim reakcijama i uzajamnom dejstvu sa drugim lekovima, kao i da u osnovi različita metabolička razgradnja takvih supstanci kod čoveka i životinje sadrži dodatne rizike koji se ne mogu kalkulisati.

U minhenskom medicinskom nedeljniku prof. dr. Milera sa Univerzitetske klinike za žene objavljeni su razni međunarodni radovi koji govore o sledećem:

- Uzrok za 90 % od sve živorođene dece sa deformitetima jesu «egzogena» oštećenja, pri čemu je reč o uzimanju lekova tokom trudnoće. Broj mrtvorođene dece je usled toga skoro 10 puta veći od prosečne vrednosti.

- Na kongresu internista u nemačkom gradu Karlsruhe rečeno je da 5 % od bolesti sa smrtnim ishodom i oko 25 % od svih bolesti mogu da se svedu na štetno dejstvo lekova. Prof. dr. Remer iz Tibingena u okviru istraživanja za Savez zdravstvenih osiguravajućih društava zaključuje da je godišnje u Nemačkoj 30.000 smrtnih slučajeva prouzrokovano lekovima. Prof. dr. Gerok iz Frajburga rekao je 1986. na kongresu internista u Karlsruheu da najveći deo ljudi umire zbog bolesti koje su izazvali sami zbog loše ishrane, nedovoljnog kretanja, pušenja i konzumiranja alkohola! Čuveni naučnik sa univerziteta Oksford prof. dr. Pikering prekinuo je svoju istraživačku delatnost sa sledećim rečima: «Često vlada mišljenje da se pomoću eksperimenata na životinjama mogu otkriti bazične istine i da se one mogu preneti na bolesne ljude. Kao lekar i iskusni fiziolog smatram da imam pravo da zauzmem stav o tome. To je obična besmislica!»
Mogli bismo navesti na stotine sličnih izjava i zapitati se: Kako jedna odgovorna osoba može spojiti sa svojom savešću da svojim glasom za zakon o medicini kod koje se vrše eksperimenti na životinjama, uz nesagledivo nanošenje štete bolesnim ljudima, ne samo da se stvaraju preduslovi, nego se i ta vrsta istraživanja još i subvencioniše sa milijardama, i pored toga postoji i zakoni o osiguranju koji oštećenim osobama onemogućavaju da ostvare svoje pravo u odnosu na uzročnika?

- Zašto se ljudi slažu s time da se takve aktivnosti legalizuju u vezi sa najvažnijim i najvrednijim dobrom, a to je zdravlje svih ljudi?
Hiljade članova udruženja «Lekari protiv eksperimenata na životinjama» u Nemačkoj, Švajcarskoj i Austriji, kao i organizacije sa drugim nazivima u drugim zapadnim zemljama, lekari iz raznih udruženja za sveukupnu medicinu, prirodne načine lečenja, psihosomatiku i mnoga druga udruženja su mišljenja da medicina kod koje se vrše eksperimenti na životinjama nije odgovorna.
Čak i zakonodavac je mišljenja da ocenjivanje lekova i terapijskih postupaka i njihovog prenosa vrednosti, uprkos milijardama životinjama koje su mučene do smrti, predstavlja neprihvatljiv i neuračunljiv rizik za čoveka, zbog čega se pre davanja dozvole za lekove u svakom slučaju traži i provera delovanja i podnošljivosti na ljudima. Zato treba ozbiljno postaviti pitanje koji objektivni motivi dovode do uništenja miliona životinja, većinom uz mučenje? To se sigurno ne može opravdati naučnom nužnošću, kako se to tvrdi! Zar 30.000 smrtnih slučajeva zbog dejstva lekova, kako se ocenjuje sa naučne strane, dakle tri puta više nego u saobraćaju, nije dovoljan povod da se barem ponovo razmisli o takvoj predstavi o medicini?

- Eksperimenti na životinjama se ne vrše zbog naučne nužnosti, već zbog zakonskih razloga. Ali ti zakoni se moraju promeniti!
Nevezano za to što takvo korišćenje bića koja s nama žive na Zemlji nije dozvoljeno iz moralnih razloga i što ničim nije opravdano, treba postaviti pitanje kakvu štetu će još morati doživeti čovečanstvo, koliko naučnika će se na oštar način morati izjasniti na kritičan način o propagiranoj nužnosti i svrsishodnosti eksperimenata na životinjama za humanu medicinu, dok se kod donošenja ličnih, partijskih i državnih odluka ne počne obraćati pažnja na ta nezavisna, moralno zasnovana stanovišta u korist čoveka i stvorenja?

Postoje samo dva razloga da se opravdaju eksperimenti na životinjama:
1.    O njima se zna premalo
2.    Njima se ostvaruje neka korist

 

 

Eksperimenti nad životinjama –
nesrećna patnja bića koja žive sa nama


Rođena kao životinja za eksperimente,
pretvorena u robu,
bez nade,
bez radosti,
bespomoćno izložena ljudskoj neumerenosti.

Očajno bedna i bolesna,
obuzeta strahom i bolom,
izdržavam i trpim do smrti.

Ali čovek neće ozdraviti.

 

 

 

 

 

 

 

Oni čekaju smrt:

 

On će biti sledeći na redu:

 

 

 


ŠTA ČOVEK URADI OD SLOBODNOG MAJMUNA

 

 

33 činjenice koje treba uzeti u obzir
 1. Manje od 2% Ijudskih bolesti (tačnije 1,16%) je ikad viđeno kod životinja.

 2. Prema bivšem naučnom istraživaču Huntingdon Life Sciencesa, rezultati ogleda na životinjama i ljudski nalazi slažu se u svega 5 - 25%.

 3. 95% lekova testiranih na životinjama odmah je odbačeno kao izuzetno opasno ili beskorisno za ljude.

 4. Najmanje 50 lekova koje možemo naći na tržištu uzrokuje rak kod oglednih životinja. Oni su odobreni samo zbog toga što se javno priznaje da su ogledi na životinjama nerelevantni.

 5. Firma Procter & Gamble koristi veštački mošus iako on ne prolazi oglede na životinjama, odnosno dokazano je da uzrokuje tumor na miševima. Njihov odgovor je da su rezultati testova na životinjama 'od male važnosti za ljude'.

 6. Kada su pitani jesu li ogledi na životinjama zaista merodavni 'obzirom na anatomsku i psihološku različitost ljudi i životinja', 88% lekara se složilo da nije tako.

 7. Rezultati ispitivanja na pacovima sigurni su u samo 37% kod identifikacije uzroka raka na ljudima. Cak bi i bacanje novčića bilo preciznije!

 8. Glodari su životinje koje se stalno koriste u ispitivanjima raka. Oni, međutim, nikada ne oboljevaju od malignog karcinoma, ljudske forme raka, koji razara opnu (npr. rak pluća). Njihov sarkom pogađa kosti i vezivno tkivo: to su rezultati koji se među sobom ne mogu porediti.

 9. Vise od 90% rezultata ogleda na životinjama je odbačeno, jer nisu prikladni za čoveka.

 10. Rezultati ogleda na životinjama mogu biti bitno izmijenjeni faktorima kao što su ishrana i smeštaj. Vrsta ležaja je bila identifikovana i kao uzrok koji povećava procenat raka za čak vise od 90%, ali i gotovo nula posto kod iste vrste miševa smeštenih na različitim lokacijama.

 11. Polne razlike među životinjama u laboratoriju mogu uzrokovati kontradiktorne rezultate ogleda. To se ne poklapa s ljudima.

 12. 9% životinja podvrgnutih anesteziji kako bi se oporavilo umrlo je zbog same anestezije.

 13. Procenjeno je da se 83% grade u miševima metabolise na drukčiji način nego kod ljudi!

 14. Pokušaji podizanja tužbe protiv proizvođača leka Surgama pali su u vodu zbog svedočanstva medicinskih stručnjaka da 'podaci prikupljeni od životinja nisu previše sigurni za pacijente'.

 15. Prema rezultatima ispitivanja na životinjama limunov sok je smrtonosan otrov, dok su arsen i botulin sasvim sigurni!

 16. Genetski modifikovane životinje nisu uzor za ljudske bolesti. MDX miš je trebao da dokaže distrofiju mišića, ali mišići su se regenersali bez tretmana.

 17. Prema jednom istraživanju u Nemačkoj, uzrok 88% mrtvorođene dece su hemijski proizvodi koji su uspešno prošli ispitivanje na životinjama!

 18. Prema tom istom istraživanju 61% defekata kod novorođenčadi uzrokovano je hemijskim proizvodima koji su uspešno prošli ispitivanje na životinjama! Tih defekata je sada 200 puta vise nego u razdoblju posle Drugog svetskog rata.

 19. Jedan od šest hospitalizovanih pacijenata se nalazi u bolnici zbog toga što je podvrgnut lečenjem pogrešnim tretmanom.

 20. Godišnje je i do 100.000 smrtnih slučajeva u Americi zbog medicinskih tretmana. U jednoj godini 1,5 miliona ljudi je završilo u bolnici radi lečenja.

 21. Istraživanje Svetske zdravstvene organizacije je pokazalo da deca 14 puta lakše obole od boginja ako su bila vakcinisana!

 22. 40% pacijenata pati od nuspojava zbog prepisanih tretmana lečenja.

 23. Vise od 200.000 lekova je bilo pušteno na tržište, od kojih je većina u međuvremenu povučena. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji samo 240 ih je 'neophodno'.

 24. Nemački lekarski kongres je zaključio da je 6% fatalnih bolesti i 25% organskih bolesti uzrokovano lekovima koji su uspješno prošli oglede na životinjama.

 25. Operacija za spašavanje života kod ektopičnih trudnoća je kasnila 40 godina zbog vivisekcije.

 26. Prema Royal Commission o vivisekciji (1912.), 'za otkriće anestetika uopšte nisu zaslužni ogledi na životinjama'. Poznati Dr. Hadwen je zaključio, 'Da smo se oslanjali na oglede na životinjama čovečanstvo bi bilo uskraćeno za taj divan blagoslov anestetika.' Halsey je opisao Fluroxeneovo otkriće kao 'jedan od najdramatičnijih primera obmane podacima dobijenih od životinja'.

 27. Aspirin ne prolazi oglede na životinjama kao ni Digitalis (lek za srce), niti insulin (uzrokuje defekte kod rođenja životinje), niti penicilin, kao ni drugi za ljude sigurni lekovi. Bili bi zabranjeni da su se pitali oni koji su vršili oglede na životinjama.

 28. Proizvođači Thalidomida su na sudu bili oslobođeni nakon što je na osnovu brojnih izjava stručnjaka donešena odluka da se rezultati ogleda na životinjama ne mogu koristiti za ljudsku medicinu.

 29. Transfuzija krvi je 200 godina kasnila zbog ogleda na životinjama, a transplantacija rožnjače 90 godina.

 30. I pored mnogih Nobelovih nagrada koje su dobili vivisektori, samo 45% od njih se slaže da su ogledi na životinjama neophodni.

 31. Postoji najmanje 450 alternativnih metoda koje mogu zameniti oglede na životinjama.

 32. Najmanje 33 životinje umiru u laboratorijima širom sveta svake sekunde; u Velikoj Britaniji umire jedna životinja svake 4 sekunde.

 33. Direktora Research Defence Societyja (koje postoji za odbranu vivisekcije) su pitali da li bi napredak u medicini bio moguć bez korišćenja životinja. Njegov pismeni odgovor bio je: 'Siguran sam da bi.'http://www.shac.net/SCIENCE/faq.html
http://www.shac.net/SCIENCE/facts.html
http://www.shac.net/SCIENCE/customer drugs.html

 

 

 

Alternativa za eksperimente na životinjama?

 

 

Evropski centar za alternative za eksperimente na ljudima
Line, 23. septembra 1996. U Lincu su naučnici osnovali Evropski centar za alternative
za eksperimente na ljudima. On treba da eliminiše bolove i patnje kod ljudi na kojima se
vrše eksperimenti u okviru razvoja i provere lekova i vakcina za životinje. U
veterinarskoj toksikologiji treba istražiti primenu ljudskih ćelijskih kultura u okviru
provere sigurnosti lekova i vakcina za životinje. Pomoću eksperimenata sa ćelijama
preminulih ljudi treba biti omogućeno predviđanje toksičnosti za životinje bez
eksperimenata na ljudima.   Veterinarska medicina za ljude: neseriozno i nenaučno
Gornji isečak iz novina koji predstavlja humanu medicinu za životinje naravno je potpuni neseriozna i nenaučna izmišljotina. Ali ako se reči «eksperimenti na ljudima», «ljudi» i «životinje» zamene rečima «eksperimenti na životinjama», «životinje» odn. «ljudi», tekst treba da bude seriozan i naučnog karaktera. Naime, poslednjih godina osnovani su razni Centri za alternative za eksperimente na životinjama u Austriji kao i u Svajcarskoj, Nemačkoj, Italiji, Engleskoj i u SAD-u, da bi se, između ostalog, eksperimenti na živim životinjama zamenili eksperimentima sa ćelijama ubijenih životinja. Te životinjske ćelijske kulture treba da omoguće predviđanje toksičnosti lekova, vakcina, kozmetike i hemikalija za čoveka i oni predstavljaju - kao i sami eksperimenti na životinjama - veterinarsku medicinu za ljude.


Alternativne metode ovekovečavaju eksperimente na životinjama i nanose štetu zaštiti životinja

U okviru tzv. 3R-koncepta (refine, reduce, replace, tj. profmiti, smanjiti, zameniti) industrija, visoke škole i državne službe sve vise prihvataju, progiraju i financiraju alternative za eksperimente na životinjama. Ali pristalice 3R-koncepta i sličnih alternativnih metoda eksperimente na životinjama posmatraju kao korisnu i neophodnu istraživačku metodu koju ne bi trebalo ukinuti, nego samo postepeno ograničiti. Zbog toga većina alternativnih istraživača radi sa životinjskim ćelijskim kulturama, tokom dugotrajne analize ih uporeduju sa rezultatima dobijenim u eksperimentima na životinjama i čak godinama ponavljaju eksperimente na životinjama, koji bi navodno trebali biti zamenjeni, da bi se dobili uporedni podaci. Uz to alternativne metode ne treba da zamene eksperimente na životinjama čiji rezultati su nepouzdani za primenu na čoveka, nego da ih samo dopune, tj. one se sprovode dodatno uz eksperimente na životinjama, da bi se dobilo vise rezultata. Na taj način se eksperimenti na životinjama niti eliminisu, niti redukuju, nego oni dobijaju trajni karakter. Iako alternativne metode time nanose jasnu štetu pokretu za zaštitu životinja, njih podržavaju i financiraju brojne organizacije za zaštitu životinja u mnogim /zemljjama.


Životinjske ćelijske kulture: Ne donose poboljšanje za čoveka
Upravo iz razloga što su zasnovane na životinjskom materijalu i eksperimentima na životinjama alternativne metode ne predstavljaju poboljšanje ni za životinju ni za čoveka. Bez obzira na to da li se proizvodi testiraju na živim životinjama ili životinjskim ćelijskim kulturama - i dalje ostaje nerešivi problem sa mogućnošću prenošenja rezultata na čoveka, jer svaka vrsta može samo za samu sebe biti objekt eksperimenta: miš za miša, pas za psa, čovek za čoveka. Ta razumljiva naučna činjenica važi u veterinarskoj medicini, gde se proizvodi ne proveravaju na čoveku (ili na ljudskim ćelijskim kulturama) nego na životinjama (ili na njihovim ćelijskim kulturama). U humanoj medicini eksperimenti na ljudima (tz. klinička ispitivanja) spadaju u svakodnevnu eksperimentualnu rutinu, jer eksperimenti na životinjama vode u zabludu i nepouzdani su. Istraživanja u hemijskoj industriji govore da se kod 90-95 % svih proizvoda koji su se pokazali kao sigurni u eksperimentima na životinjama u kasnijim kliničkim ispitivanjima na ljudima ispostavilo da nemaju dejstvo ili da su opasni.


Prividna sigurnost putem eksperimenata na životinjama i jednako vredne alternativne metode
Cinjenica je da životinje zbog velikih razlika između vrsta i zbog različitog metabolizma potpuno drugačije reaguju nego ljudi. Uz to se eksperimenti vrše pod veštačkim laboratory skim uslovima koji nikako ne odgovaraju kompleksnim osobinama ljudskog tela. Eksperimenti na životinjama zbog toga ne dozvoljavaju sigurne, pouzdane zaključke koji bi se mogli primeniti na čoveka i u stvarnosti oni imaju samo funkciju alibija. U slučaju prouzrokovanja štete odgovorni hemijski koncerni se pozivaju na prethodne eksperimente na životinjama i tako se u dobroj meri osiguraju u gradansko-pravnom i krivično-pravnom smislu.
Eksperimenti na životinjama dovode, dakle, do prividne sigurnosti sa ozbiljnim posledicama. Oni ljude ne štite od zdravstvenih rizika, već hemijske koncerne od zahteva za nadoknadu štete usled smrtnog ishoda ili invalidnosti koji je prouzrokovan njihovim proizvodima. Sa eksperimentima na životinjama hemijskim koncerni žele da nam dokažu da su učinili sve što su mogli i da su ispunili svoju obavezu savesnosti - i zato ih se ne može pozivati na odgovornost. Na taj način eksperimenti na životinjama olakšavaju registraciju opasnih proizvoda i sprečavaju da oni budu povučeni sa tržišta. Tužna posledica toga: sve vise proizvoda dolazi na tržište - na štetu čoveka, životinja i čovekove okoline. Dakle, nema nikakve logike u tome da se eksperimenti na životinjama zamene jednako vrednim životinjskim ćelijskim kulturama.


Ljudske ćelijske kulture: prenosive, sigurne, pouzdane

Problem prenosivosti na čoveka može se zaobići jednostavno, tako što će se raditi sa ljudskim kulturama ćelija, tkiva i organa. One su lako dostupne, jer se ljudsko tkivo uzima prilikom operacija u svim bolnicama i klinikama. Ispitivanja sa humanim uzorcima već dugo vremena su svakodnevica u istraživanjima, i uspešno se primenjuju radi provere sigurnosti novih proizvoda, jer se njihovi rezultati mogu neposredno preneti na čoveka. U poredenju sa eksperimentima na životinjama i životinjskim ćelijskim kulturama, istraživanja sa ljudskim biomaterijalom su sigurna, pouzdana - i zaslužuju podršku.


Ne zamenjivati eksperimente na životinjama, nego ih ukinuti
Konačno se mora odbaciti zastarela ideja da eksperimenti na životinjama služe ljudskom zdravlju i sigurnosti. Da su eksperimenti na životinjama zaista vredna istraživačka metoda, ljudi bi odlazili kod veterinara kada su bolesni ili bi sa bolesnim psom odlazili kod kućnog lekara. Eksperimenti na životinjama nisu ni seriozni ni naučni i zato umesto njih nisu potrebne jednako vredne alternative.
Potrebna nam je nova generacija istraživača koja će odustati od veterinarske medicine za čoveka i koja će se koncentrisati na humanu medicinu u pravom smislu reči. U interesu čoveka, životinje i čovekove okoline moraju se ukinuti eksperimenti na životinjama, da bi se medicinska istraživanja usmerila u pravcu koji se direktno odnosi na čoveka.

 

 

Po školama i univerzitetima u celom svetu, umesto živih životinja, za eksperimente se koriste lutke

 

PROTESTI PROTIV EKSPERIMENATA PO CELOM SVETU

 


U celom svetu su svake godine sve jači i veći protesti protiv eksperimenata.


 

 

 

 

Slike delimicno preuzete iz - magazin ,,Albatros,, Svajcarska - drustvenih mreža