Nаše aktivnosti

Progovori umesto onih koji ne mogu da govore

Franz von Assisi

 

  1. Održavamo naš matični azil u Đurđevu

  2. Pomažemo izgradnju drugih azila i prihvatilišta (pogledati u projektima)

  3. Pomažemo održavanje drugih azila i prihvatilišta (pogledati u projektima)

  4. Pomažemo zoološkim vrtovima sa izgradnjom većih prostora i kaveza, kao i sa hranom (pogledati u projektima)

  5. Besplatna sterilizacija u celoj zemlji (pogledati u projektima)

  6. Pružamo medicinsku pomoć napuštenim životinjama i životinjama koje imaju vlasnika, ali čiji vlasnici nemaju mogućnosti da im pruže odgovarajuću medicinsku pomoć
  7. Nudimo pravne savete

  8. Savetujemo o staranju i negi životinja

  9. Vršimo edukaciju putem medija, škola, javnih tribina, manifestacija, akcija... (pogledati u projektima edukacije)

  10. Pomažemo hranom za životinje ljubitelje životinja koji nemaju finansijskih sredstava, gradimo boksove, kućice za pse... (pogledati u projektima)