Psi na lancu

Da li je to u redu?

 

To je ceo život mučenje, jer im se oduzima sloboda, život i sve normalne aktivnosti.

Ako pas mora biti na lancu, uz naš mali trud mi možemo puno da učinimo da mu poboljšamo uslove za život.

 

Tako su vezivali ljude do 1930 godine.

Nađite razliku između ljudi i životinja ?

 

 

Podsetnik za držanje pasa uz vezivanje

 

 

I. Zaštitna kućica

1. Psi se smeju držati na otvorenom samo ako imaju na raspolaganju zaštitnu kućicu (kućicu za pse) i dodatno uz zaštitnu kućicu mesto za ležanje koje je u hladu i zaštićeno od padavina i ima toplotno izolovano tlo.

2. Zaštitna kućica mora biti od termo-izolacionih i po zdravlje neškodljivih materijala i takva da se pas na nju ne može povrediti i da može ležati na suvom.

3. Ona mora biti takvih dimenzija da se pas u njoj može normalno kretati i ieći, i da njenu unutrašnjost može cdržavatl toplom pomoću toplote svog tela. Unutrašnjost zaštićenog prostora mora biti držana čisto i suvo i bez štetočina.

4. Otvor zaštitne kućice mora odgovarati veličlni psa. Ona sme da bude samo toliko velika da pas nesmetano rnože da uđe u nju. Otvor mora biti u zavetrini i da bude zaštićen od vetra i kiše.


Idealni primer kućice za pseOvo je jako loš primer
II. Držanje uz vezivanje

1. Zabranjeno je držanje psa uz vezivanje kod:

  • pasa starosti od šest meseci

  • nosećih kuja u poslednjoj trećini graviditeta

  • kuja koje doje

  • bolesnih pasa kojima vezivanje nanosi bol, patnju ili neku štetu

2. Psi smeju da budu vezani samo ako pomoću žice ili šipke po kojoj se pomera sajla mogu da se kreću najmanje šest metara, i da imaju bočnu slobodu kretanja od najmanje pet metara.

3. Smeju se koristiti samo ogrlice ili kaiševi oko grudnog koša koji se ne usecaju u kožu, ne stežu previše i ne mogu dovesti do povreda.

4. Sajla, ili slično mora imati malu sopstvenu težinu i da bude osigurani od uvrtanja, na primer pomoću dva okretljiva zgloba.

5. U području kretanja ne sme biti predmeta koji ometaju kretanje psa ili mogu dovesti do povreda. Naročito je važno da psu bude ornogućen nesmetani pristup zaštitnoj kućici,

6. Tlo mora biti čvrsto i takvo da ne može prouzrokovati povrede ili bolove i da se lako može održavati u suvom i čistom stanju.

 

III. Na šta još treba obratiti pažnju

1. Izvan zaštitne kućice pas mora imati na raspolaganju mesta za ležanje u hladovini koje je zaštićeno od vremenskih uticaja i da ima termoizolovani pod (npr. od drveta).

2. Psu u svako doba mora biti dostupna voda u dovoljnoj količini. Pse treba hraniti hranom koja odgovara toj vrsti, u dovoljnoj količini i odgovarajućeg kvaliteta. Posude za hranu i vodu moraju biti čiste, i treba da budu od materijala koji nije štetan po zdravlje i takve da se pas na njih ne rnože povrediti.

3. Pas mora imati dovoljno istrčavanja (najmanje 1 sat dnevno) izvan prostora gde je vezan i da ima dovoljno kontakta sa osobom koja se brine o njemu.

4. Prostor gde je pas srnešten treba proveriti najmanje jednom dnevno, a konstrukciju sa kojom je vezan najmanje dva puta dnevno.

5. Prostor u kojem pas boravi treba držati u čistom stanju i bez štetočina. Izmet treba ukloniti svaki dan.

6. Vlasnik ili osoba koja se brine o psu treba najmanje jednom dnevno da proveri da li je sa psom sve u redu (u smislu zdravlja).