Ribe

Da li ribe pate ?

Da, ribe pate !

Zašto ribe ne bi mogle patiti kao svako drugo živo biće? Možda zato što ne umeju da vrište? Mi ne možemo da ih čujemo, ali zar ne možemo da vidimo (ili čak da saosećamo s njima)? Zar nemožemo da zamislimo, da oni isti bol osecaju kao i krava kada se vodi na klanicu, ili kada vas neko bije ili ubije.

Zar ne vidite njihov strah i paniku, dok lagano umiru ispred Vaših očiju gušeći se i pokušavajući da dođu do daha.

 
Kako bi Vam bilo ?
  • kad biste Vi u ustima imali oštru čeličnu udicu na kojoj svom težinom visi Vaše celo telo?
  • kada bi Vas držali pod vodom i pustili Vas da se polako ugušite?
  • kada biste se upleli u mrežu i umrli od gladi?
  • kada bi Vas živog sekli i komadali?
Isto tako, kako biste se osećali Vi, tako se oseća mnogo miliona riba.

 

Ribe su visoko razvijena živa bića, koja su savršeno prilagođena svom životnom prostoru.Nekoliko činjenica o ribama


Sve više riba zatrovano je živom. Prema jednoj studiji Američke akademije nauka u Sjedinjenim američkim državama svake godine se rodi oko 60.000 dece sa pojačanim neurološkim smetnjama. Razlog je što su njihove majke tokom trudnoće jele zatrovanu ribu. U 76 % ribolovnih područja u svim svetskim morima postoji prekomerni ribolov, i najveći deo tih oblasti uskoro će ostati bez riba. Moderne ribolovačke flote uništavaju čitava morska dna, a time i osnovu za život mnogih vrsta riba i biljaka.

  • U Evropi i Americi se preporučuje da se ne jede morska riba (jer je uskoro više neće biti).
  • Svake godine se ilegalno ulovi preko 30 miliona tona ribe. Pošto ribe više ne mogu da dostignu svoju normalnu težinu, regionalno se dešava da do 90 % malih riba koje se uhvate u mreže bace natrag u more. Prema statistikama od tog broja umire 80 % riba zbog posledica loših metoda ribolova.
  • Ajkulama, koje spadaju u najvažnije čistače mora, preti izumiranje.

 

Kada ćemo pojesti poslednju ribu?
Uskoro ĆEMO POJESTI POSLEDNJU RIBU ....

ŠTA ĆEMO MI JESTI?