12 ekoloških zapovesti

 


1. Ne očekuj od prirode više nego što si joj dao.

 

2. Zaštiti planetu ovu, drugu nemamo niti ćemo dobiti novu.

 

3. Brini o vazduhu pre nego što ga udahneš.

 

4. Koristi izvor tako da vodu možemo piti i na rečnom ušću.

 

5. Znaj da zemlja daruje samo kad um caruje.

 

6. Seti se da je život drveta zalog za drvo života.

 

7. Ne dozvoli da ptica selica sutra odustane od povratka sa juga.

 

8. Uračunaj cenu očuvanja prirode u cenu svakog proizvoda.

 

9. Ne traži rupu u zakonima prirode.

 

10. Misli više o otpadu da ne završiš u njemu.

 

11. Gradeći ne otimaj već deli sa prirodom.

 

12. Čuvaj životnu sredinu da bismo izbegli KRAJ!!!