Životinje predosećaju prirodne događaje......


•    Kod cunamija uopšte nije bilo mrtvih životinja.
•    Životinje osećaju zemljotres nekoliko nedelja unapred.

U Kini postoje škole koje specijalno školuju ljude da


•    gledaju,
•    posmatraju,
•    slušaju ,
•    osećaju životinje i

•    da prate ponašanje životinja.


Kada ima opasnosti životinje se drugačije ponašaju, neki put vrlo očigledno kao na primer:
•    Konji osećaju "stvari" i neće da se kreću dalje
•    Ribe skaču iz vode
•    Kokoške se penju na drvo
•    Zmije izlaze iz zemlje
•    itd.

1975 god. u Japanu jedan grad je na vreme bio evakuisan zahvaljujući životinjama.
Opservaciju ponašanja životinja su prihvatili veoma ozbiljno i puno hiljada ljudi je bilo spašeno.

KAKO  JE  TO  MOGUĆE  DA  ŽIVOTINJE  OSEĆAJU ?

Životinje osećaju geo-fizičke frekfencije.
Nedelju dana pre zemljotresa elektromagnetni talasi su vrlo jaki.
Ako postoji pritisak na kamenje, kamenje tada stvara elektricitet i životinje to osećaju. Delfini su životinje koje su posebno osetljive na takve elektromagnecke signale jer reaguju na 1,5 volti, zatim mačke itd. Elektromagnetne sile imaju uticaj na biološko stanje, tako da te frekfencije u jednom momentu mogu biti iste na celom svetu. Tako su na primer životinje u Sjedinjenim Američkim Državama osetile cunami.

ŠTA MI MOŽEMO DA URADIMO ?

1.    Moramo posmatranje životinja shvatiti vrlo ozbiljno.
2.    Rani upozoravajući sistem.
3.   Odmah da se pravi labolatorijski izveštaj o frekfenciji Zemlje.