Čovek i druga živa bića

 

Čovek i druga živa bića

 

 

Čovek je vrlo blisko povezan sa drugim živim bićima. On sam sebe ugrožava ako ignoriše njihova prava i humane životne uslove.

 

 

Peter Singer:

"Pacov" je "Svinja" je "Pas" je "Čovek"

 

 

Mi smo svi toplokrvna živa bića i imamo pravo da živimo, bez obzira na naš fizički oblik.