Psi spasavaju ljude

Dokazano je da švajcarski bernardinac Beri spasio najviše ljudskih zivota.

Spasio je 44 ljudi koji su ležali zatrpani pod snežnim lavinama.

Psi su i danas veoma traženi kada dođe do katastrofa poput lavina ili zemljotresa. Oni su često jedina nada za zatrpane osobe,pogotovo kada ni najmodernija  i najskuplja tehnika više ne može da im pomogne.

Svakako se radi o nenaplativoj usluzi, kada psi citav svoj život posvete slepim ljudima.

 

Izvor slike sa interneta