UPUTSTVO ZA PRIPREMU PSA ZA EU

 

 

 1. Test na srčanog crva – ako je pozitivan  treba odmah  početi  lečenje
 2. Lek za gliste – za dve nedelje ponoviti
 3. Praviti pasoš
 4. Čipovanje
 5. Vakcina protiv besnila
 6. Sterelizacija / Kastracija
 7. Posle dve nedelje od vakcine za besnilo dati petovalentnu vakcinu
 8. Posle mesec dana od vakcine za besnilo treba raditi antirabies titar test
 9. Posle mesec dana od prve petovalentne vakcine treba ponoviti petovalentnu vakcinu
 10. Posle titer  test  ( minimum 0,5 ) treba čekati  tri  meseca  od  dana uzorkovanja krvi
 11. Tražiti  sertifikat  za  izvoz pasa/mačaka  od  Ministarstva

 

 

 

 

UPOZORENJE:

 

a.)     Sve gore navedeno treba upisati u pasoš

 

b.)    Obavezna dužnost vlasnika je da proveri da li je pasoš pravilno popunjen ( sterelizacija/kastracija, sve vakcine, srčani crv, i obavezno ispuniti 8. i 17.

stranu  u pasošu )

 

c.)     Ako pasoš nije ispunjen kako treba ( što  je  slučaj  jako  često ) ili je nepotpun odgovornost je na vlasniku, zato vlasnik mora da vodi računa da li  je pasoš  ispunjen korektno !

 

 

 

Korektan  legalan  način  izvoza  pasa/mačaka za  EU  je  preko TRACES  SISTEMA.

 

Samo  Hrvatska veterinarska  carina  ima  dozvolu  da  radi  svu  potrebnu  dokumentaciju  za  dozvole.